Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OZ 545/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Wa 1070/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 1130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Wa 23/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Wniosek w przedmiocie nakazu udostępnienia danych osobowych

II SA/Wa 292/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej udostępnienie danych osobowych