Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie spr...

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie spr...

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisars...

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

II SA/Wa 1633/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

VIII SA/Wa 471/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisars...

II SA/Wa 1816/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania podania i umorzenia postępowania pierwszej instancji