Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 1180/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół nr [..] im. [..] w D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 1173/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji p...