Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6480 X

IV SA/Po 1142/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 435/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-12

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia 'A' na czynność Burmistrza Miasta Głuchołazy w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SAB/Łd 37/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-25

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 18/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-25

Wniosek w przedmiocie przekazania organowi wyższej instancji odwołania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Łd 21/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-25

Wniosek w przedmiocie przekazania organowi wyższej instancji odwołania dotyczącego odmowy uwzględnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Gl 154/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokura Okręgowego w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

IV SAB/Gl 165/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół [...] w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu

I OZ 1127/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1180/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół nr [..] im. [..] w D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 1173/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji p...
1   Następne >   2