Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

I OZ 668/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Policji grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych sprawy

II SO/Wa 100/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Wniosek Komendanta Głównego Policji o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Policji grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych sprawy