Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

VIII SA/Wa 874/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanowił : odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku