Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VII SA/Wa 474/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi Z. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego

VI SA/Wa 599/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 308/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie umorz...

VI SA/Wa 2685/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II GSK 1954/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1388/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

II GZ 203/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , Nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VII SA/Wa 502/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nie wyrażenia zgody na wykonanie uzupełnienia protetycznego

II GZ 55/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 56/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   12