Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GZ 308/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie umorz...

II GZ 62/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie odmowy uregulowania zaległej kwoty i refundacji kosztów leczenia poza granicami kraju

VII SA/Wa 1931/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zawieszenia postępowania

VII SA/Wa 764/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2098/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1014/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów zakupu endoprotezy

VI SA/Wa 172/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-02

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia

II GZ 157/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytu...