Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2585/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1625/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1514/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

Wniosek w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

VI SA/Wa 422/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1457/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

VI SA/Wa 27/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1966/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1256/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1461/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej