Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1469/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1129/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1239/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-28

Wniosek Z. sp. z o.o. z siedzibą w T. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów o świadczenie usług

VI SA/Wa 195/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1862/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zgody na refundację leku

VI SA/Wa 1735/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-27

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

VI SA/Wa 1078/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1598/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zgody na refundację leku

VI SA/Wa 1975/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1817/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2