Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1123/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej

VI SA/Wa 1597/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 871/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

VI SA/Wa 191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

Wniosek w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 402/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-21

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji