Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 175/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 180/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umor...

II GZ 185/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 189/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie środków z budżetu Unii Eur...

II GZ 191/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

II GZ 194/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. nr [...] w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 201/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu odsetek od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwa...

I SA/Po 151/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji

V SA/Wa 1026/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 195/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. nr [...] w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   2