Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 981/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne;

I SA/Sz 265/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Lu 577/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Ke 495/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-28

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych

II GZ 89/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej składek finansowanych przez ubezpieczonych niebęd...

V SA/Wa 1655/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dotacji

I SA/Ol 787/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-31

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

II SA/Go 848/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zwrotu części dotacji

V SA/Wa 1657/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji

I SA/Ke 467/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności
1   Następne >   +2   5