Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II SA/Go 848/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zwrotu części dotacji

I SA/Po 1028/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu dotacji celowej przyznanej w 2008r.

II GZ 314/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od niewpłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 319/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne