Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 1590/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w przedmiocie zwrotu dotacji celowej

I SA/Ke 134/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-15

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty podlegającej zwrotowi z tytułu wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem.

I SA/Bd 999/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-02

Wniosek w przedmiocie zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 965/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Bd 115/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia

II GZ 483/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

III SA/Gl 1834/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Gd 209/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa ZUS Oddział [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nieuregulowanych składek

I SA/Rz 702/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nr [...] przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w związku z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi -

I SA/Bd 653/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-28

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   6