Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 59/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek

I SA/Gd 1135/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Gd 349/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Gd 163/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne