Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Bd 859/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek.

V SA/Wa 513/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu państwa oraz odmowa umorzenia kwoty przypadającej do zwrotu i rozłożenia spłaty należności na raty

V SA/Wa 1700/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie uznania za niezasadne zażalenia złożonego w postępowaniu egzekucyjnym;

II GZ 572/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

II GZ 96/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 327/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Bd 939/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-25

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

II GZ 44/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Sz. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne