Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 94/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku

II SA/Go 557/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-19

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

V SA/Wa 1612/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

V SA/Wa 372/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy