Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Łd 948/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy

I SA/Kr 735/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia

II GZ 1368/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

I SA/Gl 3/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Kr 1219/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

V SA/Wa 1525/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami

V SA/Wa 1525/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami

V SA/Wa 381/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o rozłożenie kary pieniężnej na raty

V SA/Wa 1067/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SA/Wa 455/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   +2   +5   8