Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 1421/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

III SA/Wr 513/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-30

Skarga M. M. - K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku tutejszego Sądu przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.