Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Łd 743/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy

I GSK 2489/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Spółki z o.o. w Ł. na czynność Prezydenta O. o nr: [...] w przedmiocie odmowy udzielenia dotacji

I SA/Lu 796/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Op 190/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego w związku z wnioskiem skarżącego M. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi