Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 735/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji za nieuzasadnione

III SA/Po 734/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Łd 911/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Gd 391/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-06

Wniosek w przedmiocie udzielenia dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

III SA/Wr 62/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-27

Skarga G. S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia składek, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

III SA/Wr 430/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

Skarga 'A' w L. na decyzję SKO w L. w przedmiocie określenia wysokości dotacji wykorzystanej w 2013 r. niezgodnie z przeznaczeniem, wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

III SA/Łd 1049/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I GZ 155/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I GZ 156/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi do bu...

I GZ 193/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa
1   Następne >   2