Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Łd 911/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Gd 391/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-06

Wniosek w przedmiocie udzielenia dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

III SA/Wr 62/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-27

Skarga G. S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia składek, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

III SA/Wr 430/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

Skarga 'A' w L. na decyzję SKO w L. w przedmiocie określenia wysokości dotacji wykorzystanej w 2013 r. niezgodnie z przeznaczeniem, wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

III SA/Łd 1049/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Po 262/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu i odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia dotyczącego odmowy uwzględnienia zarzutu zgłoszonego na postępowanie egzekucyjne uchyla zaskarżone postanowienie

I GZ 247/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne

I GZ 237/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną

I GZ 319/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o umorzenie należn...

I SA/Gd 382/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu
1   Następne >   3