Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34 a ustawy o finansach publicznych) X

III SA/Po 582/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek;

I SA/Gl 728/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy