Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 924/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów zawierających dane wrażliwe funkcjonariusza

II SA/Wa 2027/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 482/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Wniosek E. H. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 428/08 o odrzuceniu zażalenia E. H. na zarządzenie Sędziego o pozostawieniu bez rozpoznania pisma skarżącego

II SA/Wa 1398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów zawierających dane wrażliwe funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa

II SA/Wa 1870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15

Wniosek P. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...]w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 363/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Wniosek w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 1749/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-08

Wniosek w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OZ 77/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Nar...

I OSK 897/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Wa 605/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia kopii dokumentów
1   Następne >   2