Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 482/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Wniosek E. H. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 428/08 o odrzuceniu zażalenia E. H. na zarządzenie Sędziego o pozostawieniu bez rozpoznania pisma skarżącego