Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Sz 99/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich na rok 2009

VIII SA/Wa 168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności

III SA/Po 385/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

II GSK 385/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

V SA/Wa 585/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu działania ,, ułatwiania startu młodym rolnikom’’

II SA/Go 562/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie płatności do gruntów rolnych na 2007r.

III SA/Łd 185/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego

III SA/Gl 1268/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowych

II GZ 107/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w P. , nr [...] w przedmiocie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

III SA/Łd 48/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na rok 2013
1   Następne >   +2   +5   +10   100