Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 385/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 585/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu działania ,, ułatwiania startu młodym rolnikom’’

II SA/Go 562/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie płatności do gruntów rolnych na 2007r.

II GZ 221/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , nr [...] w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka

II SA/Ke 682/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-03-13

Wniosek w przedmiocie płatności do gruntów rolnych

I SA/Kr 1255/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

V SA/Wa 918/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-08

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

V SA/Wa 964/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-19

Sprawa ze skargi M. B. na pismo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zwrotu dofinansowania realizacji projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 117/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-27

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

I SA/Sz 687/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-13

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   10