Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Sz 99/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich na rok 2009

III SA/Gl 1268/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowych

III SA/Wr 748/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-08

Skarga H. J., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W., w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, wniosku skarżącego, z dnia [...] r., o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi,

I SA/Rz 19/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz o osiągnięciu przez gospodarstwo żywotności ekonomicznej na poziomie co najmniej 4 EJW, w związku z wnioskiem skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

V SA/Wa 1808/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

I SA/Lu 633/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-02

Sprawa ze skargi Powiatu A. na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej Zarządu Województwa w przedmiocie oceny projektu

III SA/Wr 73/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-23

Skarga J. S., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W., w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego wniosku skarżącej, z dnia [...] r., o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi,

III SA/Gl 1269/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowych

II GZ 341/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi 'B.' Spółki z o.o. w B. na informację [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w O. , nr [...] w przedmiocie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

V SA/Wa 1915/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej
1   Następne >   +2   +5   +10   18