Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Kr 1249/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2004

I SA/Kr 1534/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego w przedmiocie odmowy rozpatrzenia protestu