Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 99/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich na rok 2009

I SA/Sz 61/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o wypłatę pomocy na zalesianie na 2009 rok

I SA/Sz 687/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku

I SA/Sz 112/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

I SA/Sz 687/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania