Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Łd 657/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2012

III SA/Łd 1039/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności ONW na 2011 rok

III SA/Łd 1205/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2010 rok

III SA/Łd 1206/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości

III SA/Łd 15/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności obszarowej i nałożenia sankcji

III SA/Łd 1038/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2011 rok

III SA/Łd 615/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie negatywnego wyniku ponownej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 'A'

III SA/Łd 551/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

III SA/Łd 681/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 682/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2