Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Gd 834/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotychczasowej oraz zmiany wysokości renty strukturalnej

I SA/Gd 835/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotychczasowej oraz zmiany wysokości renty strukturalnej

I SA/Gd 334/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2011 rok

I SA/Gd 836/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotychczasowej oraz zmiany wysokości renty strukturalnej

I SA/Gd 335/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości

I SA/Gd 484/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-20

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2012

I SA/Gd 589/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania