Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1072/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości dotacji przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 847/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

V SA/Wa 1946/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie negatywnej opinii do zmian w planie dochodzenia do uznania;

V SA/Wa 1447/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

V SA/Wa 614/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty spłaty należności ustalonej decyzją o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności dla gospodarstwa niskotowarowego;

V SA/Wa 2163/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie przyznania płatności finansowej z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach...

VIII SA/Wa 815/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

V SA/Wa 1551/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

V SA/Wa 2957/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie

V SA/Wa 401/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-10

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości
1   Następne >   +2   4