Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Wr 560/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-30

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora D. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,

II SA/Go 823/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

III SA/Łd 551/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SO/Bk 4/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości podlegającą zwrotowi części dotacji na realizację zadania pn. 'Rozwój i doskonalenie selektywnej zbiórki i odzysku szkła w powiecie hajnowskim

III SA/Wr 561/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-30

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora D. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2011, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,

II GZ 467/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GZ 468/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i i...