Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 23/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

III SA/Łd 1056/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013

III SA/Łd 1057/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013

III SA/Wr 1289/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-17

Skarga J. T. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie uchylenia decyzji w części i odmowy przyznania płatności do Pakietu 2

III SA/Wr 1290/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-17

Skarga J. T. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie przyznania płatności finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013 wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Wr 1291/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-17

Skarga J. T. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej odmowy przyznania płatności obszarowej do powierzchni roślin grupy upraw podstawowych i przyznania uzupełniającej płatności obszarowej wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Ke 146/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego

I SA/Rz 939/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-07

Wniosek w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2012 r.

I SA/Rz 940/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-07

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2012 r.

I SA/Rz 941/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-07

Wniosek w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na 2012 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   15