Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 937/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-23

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014;

III SA/Po 1154/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności na zalesienie;

III SA/Po 134/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2014

III SA/Po 401/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-20

Sprawa ze skargi ... wspólników spółki cywilnej ... na orzeczenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

III SA/Po 475/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-27

Sprawa ze skargi P. S. na orzeczenie Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

III SA/Po 293/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

III SA/Po 141/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok [...]

III SA/Po 887/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego

III SA/Po 1265/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych we wniosku o płatności na 2013 rok