Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Wr 197/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa D. w przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu dla projektu pt. '[...]'

III SA/Łd 354/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-01

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego

II GZ 1303/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia finansowego w sektorze owoców i warzyw

I SA/Bk 506/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-18

Wniosek w przedmiocie określania kwoty przypadającej do zwrotu dotacji

III SA/Po 1131/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych;

III SA/Po 350/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo w sprawie pozostawienia wniosku o przyznanie płatności na 2010 rok bez rozpoznania w części

I SA/Gd 159/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-18

Skarga R.G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

V SA/Wa 1219/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

V SA/Wa 1272/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 1125/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w pomniejszonej wysokości
1   Następne >   +2   +5   +10   17