Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Rz 778/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-15

Wniosek w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowej na 2016 r.

III SA/Gd 1036/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-18

Sprawa ze skargi P. O. na informację Zarządu Województwa [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

I SA/Bk 1632/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności rolno

I SA/Bk 1633/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności ekologicznej za 2016 r.

I SA/Ol 944/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-11

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę nr '[...]' Rady Stowarzyszenia A w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2023

III SA/Gd 1049/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-17

Sprawa ze skargi R. O. na akt Zarządu Województwa [...] w przedmiocie informacji o nieuwzględnieniu protestu

I SA/Kr 1282/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

I GZ 105/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej postanawi...

III SA/Po 72/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

I SA/Go 209/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego
1   Następne >   +2   +5   +10   12