Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I GZ 285/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 'Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim' nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

I GSK 2486/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie negatywnej oceny projektu