Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1082/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

III SA/Gl 540/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie płatności obszarowych

I GZ 285/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 'Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim' nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

I GSK 2486/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie negatywnej oceny projektu

V SA/Wa 1740/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w części kwoty nienależnie pobranych płatności

I SA/Go 12/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu

I SA/Go 12/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-11

Wniosek w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu