Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I GZ 462/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze sprzeciwu M. Ł. na decyzję Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i przekazania...

I GZ 428/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych wniosk...

I GZ 429/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych wnio...

III SA/Wr 466/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 459/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania