Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Lu 633/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-02

Sprawa ze skargi Powiatu A. na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej Zarządu Województwa w przedmiocie oceny projektu

II GZ 341/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi 'B.' Spółki z o.o. w B. na informację [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w O. , nr [...] w przedmiocie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

V SA/Wa 430/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-01

Wniosek w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

V SA/Wa 294/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-17

Wniosek w przedmiocie ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

I SA/Lu 436/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi Miasta na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnego rozpatrzenie protestu, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

V SA/Wa 1521/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-02

Wniosek w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

III SA/Wr 437/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-07

Wniosek w przedmiocie wpisania na listę rezerwową wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

III SA/Lu 492/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-09

Sprawa ze skargi B. M. na informację L. Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II GZ 447/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...] ; nr [...] w przedmiocie odmowy rozpatrzenia protestu w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 436/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi A. L. na informację S. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w N. , nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   7