Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1049/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania pochodzącej ze środków unijnych

V SA/Wa 214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

V SA/Wa 1049/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

Wniosek w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania pochodzącej ze środków unijnych

V SA/Wa 1484/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

V SA/Wa 1049/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania pochodzącej ze środków unijnych

V SA/Wa 3873/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-09

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I GZ 64/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2891/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2891/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-17

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 115/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
1   Następne >   2