Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1049/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania pochodzącej ze środków unijnych

V SA/Wa 1484/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

V SA/Wa 1049/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania pochodzącej ze środków unijnych