Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6550 Płatności obszarowe X

III SA/Gl 540/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie płatności obszarowych

V SA/Wa 1740/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w części kwoty nienależnie pobranych płatności