Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Rz 900/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-11

skarg A.G. na indywidualne interpretacje Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wnioskiem Ministra Finansów o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu uzupełniającego od skargi kasacyjnej

II FZ 48/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów , nr PL/LM/834/3/BNJ/14/RD

I SA/Gd 1010/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 256/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług wskutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

I SA/Wr 2130/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

III SA/Wa 1972/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gl 279/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-23

Sprawa ze skargi Miasta G. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Rz 880/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-05

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wnioskiem skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Wa 1972/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I FZ 295/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług