Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 3241/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Op 54/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-18

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług wskutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SA/Po 2117/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I SA/Łd 169/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-31

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku w przypadku częścio...

I SA/Po 1429/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-06

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług;

I SA/Kr 582/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-08

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Bk 1210/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-21

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA/Gl 214/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-21

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

I SA/Gd 861/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-13

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA/Gl 2480/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie interpretacji indywidualnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w przedmiocie podatku od towarów i usług (odmowy wszczęcia postępowania) w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi
1   Następne >   2