Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Po 2117/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I SA/Po 1429/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-06

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług;