Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Rz 798/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-29

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Kr 1439/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

II FZ 403/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 393/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 456/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Bd 718/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-07

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Wr 1463/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego

II FZ 459/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. D. na indywidualną interpretację Ministra Rozwoju i Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie) , nr I462-IPPB2.4514.461.2016.1.MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Wr 1102/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-04

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek od kredytu inwestycyjnego

III SA/Po 704/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku akcyzowego
1   Następne >   3