Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I FZ 275/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 2109/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-08

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych.

I SA/Gl 758/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-01

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w następstwie złożenia przez pełnomocnika skarżącej wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi